Tariff og jus

Integra og Nelfos medlemmer kan benytte seg av våre rådgivere når de har spørsmål tilknyttet arbeidsrett, tariff og næringsjus. Rådgiverne gir veiledning slik at medlemmene kan unngå konflikt, eventuelt løse den på et så tidlig tidspunkt som mulig. Juridisk rådgivning er en gratis medlemsfordel. I de tilfeller det er nødvendig å ta rettslige skritt, må bedriften ta kontakt med ekstern advokat. Nelfo har inngått samarbeidsavtaler som gir medlemmene rabatterte timepriser. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om dette tilbudet.

Vi hjelper våre medlemmer med blant annet:

Skjemaer og andre verktøy
Våre medlemmer kan laste ned skjemaer på NHOs nettsider for ansettelser og arbeidsavtaler her, og permittering, oppsigelse og avskjed her

Tariff
Nelfo er part i Landsoverenskomsten (LOK) for elektrofagene og i Heisoverenskomsten. LOK gjelder for installasjon og IT, mens Heisoverenskomsten gjelder for installasjon og vedlikehold av heiser. 

Landsoverenskomsten for elektrofagene er en normallønnsavtale som ikke hjemler lokale forhandlinger. Heisoverenskomsten er en såkalt minstelønnsavtale som gir adgang til lokale forhandlinger. Nelfo har ansvar for revisjon av LOK og for Heisoverenskomsten.

Hovedavtalen
Hovedavtalen inneholder regleverk for tillitsvalgte i bedriftene, samarbeidsformer, bedriftsutvikling m.m. 

Aktuelle lenker til lover og avtaleverk

 

 

.