HMS

Helse, miljø og sikkerhet er svært viktig i enhver bedrift. Foruten å bidra til en tryggere arbeidsdag, skaper det også bedre trivsel og lavere sykefravær. Som bedriftsleder er det viktig å sørge for god sikkerhetsopplæring blant de ansatte, og å følge opp sykemeldte på en god måte.

Et bevisst arbeid med helse, miljø og sikkerhet i bedriften skaper en tryggere og bedre arbeidsplass.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø fører til ansatte som er mindre borte og som yter mer. Her kan du lese mer om Sykefravær, Inkluderende Arbeidsliv, Senior i arbeidslivet og Jobbing uten mobbing.

Ytre miljø

Alle har krav på å jobbe under trygge forhold og i sikre omgivelser. Her kan du lese mer om EE-avfall, Asbest, Byggemiljø og Miljøfyrtårn.

Sikkerhet

Bygge- og anleggsbransjen er mer risikofylt enn de fleste andre bransjene.Her kan du lese mer om Elsikkerhet, Verneutstyr, Regionale verneombud, Varme arbeider og Stoffkartotek.

Strømulykke

Hvert år rammes om lag 3000 personer i Norge av strømskader. God sikkerhetsopplæring i bedriften kan hindre at slike ulykker skjer, og gjøre en bedre rustet til å håndtere situasjonen når uhellet er ute.

HMS-opplæring

Et fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig for de ansattes trygghet og velferd.Her kan du lese mer om Bedriftshelsetjenesten, Sikkerhetslæring i FSE, og Varme arbeider.