Nyhetsarkiv

NYHET | 10.10.2018

Styreleder i Integra, Tom Christiansen i Siemens har stått sentralt i dette arbeidet, og sier: -For så vidt er oversikten helt ny, men det fantes noe lignende for 17-18 år siden. Vi har sett på den, men gjennom årene er det kommet til ny teknologi, så mye nytt er derfor tatt inn og noe fjernet.

NYHET | 08.10.2018
NYHET | 08.10.2018

Samferdselsdepartementet varsler i budsjettforslaget at Statens vegvesen øker satsingen på ITS-piloter. Formålet er bl.a. bedre å forstå utfordringer og muligheter med teknologien på kort og lang sikt. Sentralt i pilotene er bruk av standarder innen Samvirkende ITS.

NYHET | 24.09.2018

Sentrale byggeiere inviterer hele verdikjeden til frokostseminar om digitalisering, teknologi og gjennomføringsmodeller. På ITB Brukerforum får du høre ambisiøse byggherrer presentere sine ambisjoner og planer, og leverandørene får komme med sine innspill. ITB Brukerforum arrangeres av Integra i samarbeid med Grønn Byggallianse. Se tid og sted under, og meld deg på!

NYHET | 17.09.2018

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange byggeprosjekter. – Det er økende frustrasjon over uheldige kontraktbetingelser, krangel om penger i sluttoppgjørene og ofte krevende samarbeidsklima, fremholder næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog. Byggenæringen begynner kort og godt å bli lei av det økende konfliktnivået. Dette blir tema for en workshop som går av stabelen i Tromsø 18. september.