Nyhetsarkiv

NYHET | 05.06.2019

Innblikk inneholder et utdrag fra Nelfos markedsrapport, som utkom i mai, i tillegg til noen aktuelle næringspolitiske saker med betydning for markedsutviklingen.

NYHET | 03.06.2019

Nelfo, EBA, Nye veier, Bane Nor, Statsbygg har inngått en toårig avtale med Advokatforeningen om å opprette et eget meklingssenter som skal hjelpe bedrifter med utenomrettslig tvisteløsning. Hensikten er å øke graden av mekling mellom partene i bygge- og anleggsnæringen og senke konfliktnivået.

NYHET | 15.05.2019

Alle snakker om smarte byer og smarte samfunn, men hvor smart blir det hvis de tekniske systemene som vi omgir oss med ikke virker sammen? Det var temaet for Frokostmøtet Integra arrangerte sammen med Standard Norge, Tekna, ITS Norge og BuildingSMART  7. mai.

NYHET | 13.05.2019

Vi inviterer til workshop og introduksjon av Integras lønnsomhetskalkulator. Adresse: Fritjof Nansensvei 19, Oslo 4. juni fra kl. 1000 - 1500. Påmelding her (gratis deltagelse). 

NYHET | 24.04.2019

Det skal bli lettere og raskere å få ideer fra konsept til marked. Hjelpen skal komme fra såkalte katapultsentre.