Nyhetsarkiv

NYHET | 16.05.2017

– Utfordringen ligger i å få enkeltkomponenter til å fungere i ett system. Byggautomasjon er «hjernen» i de tekniske installasjoner i større bygg. Ved riktig bruk av tilgjengelige løsninger får man en optimal utnyttelse av tilført energi til bygget uten at dette går ut over komfort eller innemiljø, sier Kjartan Lie, daglig leder i Integras medlemsbedrift, Celsius Teknikk i Godvik i Hordaland.

NYHET | 05.05.2017

På Integras årsmøte og fagdag som ble avholdt 26. april ble tre nye styremedlemmer valgt inn. - Det er spesielt gledelig at to av representantene som valgkomiteen har fremmet er Integra UNG medlemmer, sier daglig leder Vigdis Sværen. 

NYHET | 26.04.2017

Vi vil berømme regjeringen for en god beskrivelse av mulighetene som ligger i fremtidsrettet teknologi. Digitalisering og intelligente transportsystemer blir sentralt for å få på plass nye tjenester for morgendagens mobilitetsløsninger. ITS kan bidra til økt sikkerhet, bedre trafikkflyt og sanntidsinformasjon til trafikantene, sa Vigdis Sværen, daglig leder i Integra, i høringen i forbindelse med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.

NYHET | 19.04.2017

26. april avholder Integra sitt årsmøte og fagdag på Gamle Logen, Oslo. Arrangementet er åpent for alle Integras medlemsbedrifter. Meld deg på via denne linken. 

NYHET | 10.04.2017

- I både nybygg og ved rehabiliteringer benyttes stadig mer komplekse tekniske løsninger. Dette stiller større krav til integrasjon mellom de forskjellige systemer og aktører i prosjektene. Derfor er både ITB-rollen og konsentrasjon om å gjøre det riktig med en gang viktige momenter, sier Jo Jessen, daglig leder i Integras medlemsbedrift Instell AS..