Nyhetsarkiv

NYHET | 13.08.2018

-Det skal investeres store beløp i samferdselssektoren de kommende årene. Hele 1000 millliarder kroner frem mot 2029 ifølge gjeldende Nasjonal Transportplan. Dette er en historisk satsing. Planen beskriver også godt de mulighetene som ligger i teknologiutviklingen og nye tjenester i samferdselssektoren.

NYHET | 17.07.2018

Pilot-T, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, er et tilbud til norske bedrifter om å bidra i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger til nytte for transportsektoren. Formålet er å støtte løsninger som bidrar til et digitalisert transportsystem som gir bedre fremkommelighet, sikkerhet, reduserte utslipp og reduserte kostnader.

NYHET | 05.07.2018

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming. Les forskriften her.

NYHET | 02.07.2018

Transportsektoren er i endring. Ny teknologi og digitalisering påvirker hvordan vi bygger og bruker veiene. Hvordan kan vi få mer og sikrere vei for pengene ved å ta i bruk nye digitale løsninger? Og hvordan kan Norge ta en ledende posisjon og utvikle nye næringer? Delta på seminaret: Intelligente veier og næringsutvikling på Arendalsuka som Integra, Nelfo og NHO arrangerer.

NYHET | 02.07.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning. Høringsfristen er 15. september.