Nyhetsarkiv

NYHET | 20.02.2018

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme, går det for tregt med energieffektiviseringen i bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg.

NYHET | 07.02.2018

Nelfo opplever økende uro blant medlemmene innen elektrobransjen som jobber
i totalentrepriser i Oslo-området.

NYHET | 02.02.2018

I samarbeid med Vidar Luth-Hansen i ITB Skagerak har Integra utviklet et heldagskurs i bygningsautomatisering, som i første omgang tilbys medlemmene av lokallaget i Nelfo i Møre og Romsdal. Forespørselen om kurset kom fra medlemsbedriftene i IEE. På kurset vil deltagerne opparbeide en større helhetlig forståelse om hvordan de kan bidra til mer komplette tekniske installasjoner som gir merverdi for kundene.

NYHET | 02.02.2018

Integra og dens medlemmer har de senere år lagt ned betydelig arbeid i utvikling av nye norske standarder innenfor markedssegmentet Yrkesbygninger. Dette har vi gjort for å fremme gode metoder for prosjektering, utførelse, ferdigstillelse og drift. 

NYHET | 01.02.2018

Digitalisering blir et sentralt tema på konferansen «Energismarte Bygg»
på Vulkan Arena i Oslo 14. og 15. mars.