Meld deg på "Riktig med en gang" konferansen

Grønn Byggallianse og Integra i samarbeid med Enova, Norsk Eiendom, NGBC og flere inviterer til «Riktig med en gang» konferanse 11. juni 2015 kl. 0900 til 1800 på Grand Hotell i Oslo.«Riktig med en gang» konferansen henvender seg til engasjerte mennesker som jobber med eiendomsutvikling og drift, private så vel som offentlige aktører, prosjektledere, driftsansvarlige, deres rådgivere og leverandører av tekniske installasjoner.

Konferanse 11. juni 2015 kl. 0900 til 1800 på Grand Hotell i Oslo

PROGRAM

0830            Registrering
0900            Åpning v/ Rolf Thorsen OSU/Styreleder NGBC. 

Konfransier: Ingebjørg Foss, Siemens AS/Integra UNG. 

Riktig energibruk og miljøavtrykk - prosjekt vs drift

 • Betraktninger fra eiendomsbesitter ved direktør for miljø- og samfunnsansvar Isak Oksvold i Aspelin Ramm
 • Betraktninger fra teknisk entreprenør ved direktør Roar Johannesen i GK
 • Betraktninger om avviket mellom beregnet og virkelig energibruk ved rådgiver Arne Førland-Larsen i AsplanViak

Finansieringsmodeller for Grønne investeringer

 • Miljøavtaler– en avtale for effektiv og miljøriktig bruk av næringsbygg ved næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom  
 • Enovas støtteordning ved seniorrådgiver Anders Solem i Enova
 • Energy Performance Contract (EPC), for godt til å være sant ved seniorrådgiver Øyvind Moe i  Enova

Lunsj

Innovasjon og Riktig med en gang metoder

 • Behov og nytten av standardisering ved kommunikasjonssjef Marit Sæter i Standard Norge
 • Riktig med en gang - verdien av standardisering i/for hele verdikjeden ved prosjektleder Tor I Hoel i ÅF Advansia
 • Riktig med en gang ved hjelp av BREEAM NOR ved utviklingssjef Anders Nohre-Walldén i NGBC
 • Innovasjon innenfor bygningsautomatisering
  • Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi ved forretningsutvikler Tom Christiansen i Siemens
  • Er det mulig å verifisere at tekniske anlegg fungerer som tiltenkt? ved avd. leder Nariman Fakhraee i Schneider Electric 
  • Hvordan oppnå Riktig med en gang – en tipsveileder ved rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

Riktig drift og inneklima - metoder og kompetanse

 • BREEAM NOR in Use ved forvaltningsdirektør Roy Frivoll i Avantor
 • Riktig eiendomsdrift ved teknisk rådgiver Roy Vraalsen i Entra Eiendom
 • Slik drifter vi i Sverige

1630           Fingermat, mingling og gladjazz
1800           Slutt

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Meld deg på via denne linken.