Automatisering utnytter ressurser optimalt

Veier eller råvarer, energi eller bygninger - automatisering sørger for å utnytte ressursene optimalt. På kjøpet får mange (av oss) en bedre hverdag.

Om vi skal ta klimautfordringene på alvor, har vi ikke råd til å sløse med ressurser – men samtidig forventer vi komfort i hverdagen. Automatisering kan bidra til å forene disse hensynene på en intelligent måte.

– Det sørger for at vi får til kombinasjonen mellom lavt energibruk og godt inneklima i bygninger, sier Roar R. Johannesen, styremedlem i Integra og Direktør Byggautomasjon i GK Inneklima. Behovsstyrte tekniske systemer sørger for at energibruken ikke tar av selv om brukerne er sikret god komfort. Bedre samkjøring og mer deling av data kan forenkle teknikken som kreves for smart automatisering.

Kortere bilkøer
Også innen samferdsel kan automatisering og datadeling optimalisere bruk av ressurser; bedre utnyttelse av veinettet gir mindre kø og lavere utslipp.

– Vi må bruke veinettet vi har på en optimal måte. Til det trenger vi mest mulig informasjon om trafikkbildet levert opp i skyen, sier Lars Skrøvseth, styremedlem i Integra og salgssjef i VisionTech. Selskaper som Google er for lengst i gang med å formidle sanntidsdata fra trafikken, men myndighetene trenger mer nøytral status om veinettet.

– Vi ønsker å gjøre dataene tilgjengelige i skyen, så blir det opp til markedet å utnytte dem, sier Skrøvseth. Han tror forskningsmiljøer må med på laget for å utvikle modeller for intelligent trafikkstyring, mens apper for trafikkstatus gjerne kan utvikles ”på gutterommet”.

Beholder verdiskapning i Norge
Innenfor industri handler automatiserte produksjonslinjer om å møte konkurransen fra verden forøvrig. Større effektivitet, mer fleksibilitet og mindre belastning for personell – og mye bedre kontroll over energibruk.

– Operatører flyttes fra manuelle oppgaver til mer prosessoptimalisering; mer intelligente og krevende oppgaver, poengterer Håkon Langdal, styremedlem i Integra og regionsjef Oslo i Goodtech. Kravene til riktig kompetanse i alle ledd øker – ikke minst når den fjerde industrielle revolusjon kommer.

– Industri 4.0 handler om datakraft, digitalisering og enda mer automatisering, sier Langdal.

Les flere artikler: 

Mer informasjon vil gi mindre kø 

Beholder verdiskapning, utnytter ressurser

God komfort med riktig energibruk