60 års drift vs 4 års bygging

Østfold Fylkeskommune sine planer for de neste 5 årene ble behørig presentert på ITB Brukerforum i Sarpsborg 1. november.

Forbedring i gjennomføringsmodellene, valg av grønne og digitaliserte løsninger samt stor fokus på fremtidig effektiv drift sto sentralt i innleggene fra en ydmyk men også ambisiøs fylkeskommune. Forventninger om hyppige endringer i myndighetenes utdanningsplaner tilsier også behov for fleksible løsninger som hensynstar hyppige ombygninger.

Fylkeskommunene vil søke rådgivningsbistand fra flere hold for å sikre at deres valg er up to date. Arrangørene av ITB Brukerforum – Grønn Byggallianse og Integra står klare med rådgivning basert på sin kompetanse.