Medlems-aktiviteter høsten 2017

Her kan du lese om noen av Integras møteplasser og aktiviteter for høsten. 

ITB brukerforum i fire regioner
Etter en liten pause grunnet "Riktig med en gang" konferanser i vårsemesteret, planlegger vi igjen ITB Brukerforum i høst i Østfold, Bergen, Trondheim og Oslo. Møtene, som samler 25 til 40 deltagere finner sted fra kl. 0800 til 1100. Temaene vil omhandle erfaringer fra lokale byggeprosjekter, faglig påfyll og diskusjoner om hvordan hele verdikjeden må ta større ansvar for å ferdigstille prosjektene til avtalt tid, og med avtalt kvalitet og funksjonalitet.  Vi må bidra til funksjonelle bygge, uten feil til glede for både kunde og leverandør. ITB Brukerforum arrangeres i samarbeid med Grønn Byggallianse.

Ta kontakt med oss dersom du vanligvis ikke mottar invitasjon til ITB Brukerforum.

Industriforum – lærende nettverk
I region Sørøst planlegger vi møte hos Unger fabrikker i Nedre Glomma. Industriforum - lærende nettverk er møter som finner sted fra kl. 1000 til 1500. Møtene finner sted hos industribedrifter som ønsker å dele noen av sine tekniske utfordringer, i så vel produksjon som distribusjon med likesinnede i andre typer industrier. Integras medlemsbedrifter som leverer  automatiserings- og IT løsninger til industrien deltar også.

I region Midt-Norge søker vi å få til et møte før jul med fokus på Havbruksnæringens tekniske utfordringer.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å motta invitasjon til Industriforum – lærende nettverk.

Integra UNG
Honeywell i Drammen er vertskap for høstens første Integra UNG samling 29 august. Integra UNG er et tilbud til yngre medarbeidere i Integras medlemsbedrifter som ønsker å være med å utvikle bransjen. Programmet vil inneholde innslag og diskusjoner om bruk av sensorer og IoT, skybaserte SCADA systemer, datasikkerhet, fagutdanning og hvordan automatiseringsbransjen best bør posisjonere seg blant de unge.

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli tilknyttet Integra UNG.