HMS-kort og elektronisk oversikt

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere arbeidstaker og arbeidsgiver. HMS-koret skal dermed bidra til å skape en fullstendig oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass.

Det er arbeidsgiver eller enkeltpersonforetaket som skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplasser har HMS-kort utstedt av Oberthur Technologies.

Det er viktig å merke seg at HMS-kortene er virksomhetens eiendom. Det påhviler derfor den enkelte virksomhet å ha full kontroll og administrasjonsansvar over HMS-kortene i sin bedrift. Kortet koster kr. 132 inkl. moms.

Flere konsulentbyråer tilbyr arbeidsgivere bistand med å skaffe HMS-kort. Vær oppmerksom på at arbeidsgiver i tillegg til å betale konsulenten også blir fakturert for HMS-kortet fra kortutsteder. Dette kan medføre tre ganger så høy totalpris for kortet. HMS-kortet er gyldig så lenge ansettelsesforholdet varer, maks for to år av gangen.

Fra 1. juli i år innføres krav om elektronisk registrering på bygge- eller anleggsplasser. Elektronisk oversikt over de ansatte er viktig for at de sentrale aktørene på en byggeplass (byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver og verneombudet) I tillegg skal tilsynsmyndighetene raskt kunne skaffe seg oversikt over dem som jobber på bygge- eller anleggsplassen.

-Endringene skjer som et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og er en videreføring av tidligere fastsatte endringer i byggherreforskriftens bestemmelse om plikt til å føre liste over dem som arbeider på en bygge- og anleggsplass, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.


Les mer om endringene på regjeringen.no her

Les mer om ordningen på arbedistilsynet.no

Bestill kort på byggekort.no her