Program for Integra Årsmøte 2017

26. april avholder Integra sitt årsmøte og fagdag på Gamle Logen, Oslo. Arrangementet er åpent for alle Integras medlemsbedrifter. Meld deg på via denne linken. 

12:30 Lunsj

13:15 Program Fagseminar

13:20 "Hackers mindset" – datasikkerhet og trusler ved Sean Armada, Sopra Steria
Innlegget vil omhandle trusselbildet, hvem er hackerne og hvordan jobber de? – Hvilket ansvar har vi som brukere og leverandører av ulike datasystemer, og hvordan kan vi beskytte oss?

13:45 Utsikter for norsk industri og teknologiutvikling ved Svein Terje Strandlie, Sintef Raufoss Manufactory
Industrimelding legges frem i Stortinget våren 2017. Innlegget vil gi en kort innføring i hovedtrekkene i meldingen – litt om hva den sier om behovet for mer automatisering - litt om hvordan og hva dette kan bety for norske systemintegratorer/automatiseringsleverandører.

Pause

14:35 Intelligente trafikksystemer – ITS/ C-ITS
De første prøveprosjektene med C-ITS standard som tester ut kommunikasjon mellom vei og bil er på gang. Dette er en del av arbeidet med å ta i bruk intelligente transportsystemer (ITS) i Norge. Ny standardisert kommunikasjonsstruktur blir en viktig brikke for å muliggjøre kommunikasjon mellom bil og vei, og fra bil til bil. I første omgang for å bedre trafikksikkerhet og -informasjon, for i neste å tilrettelegge for god bruk av informasjon til og fra autonome kjøretøy videre fremover. Hvordan ser Statens vegvesen for seg utviklingen av intelligente trafikksystemer og digitale trafikktjenester for fremtiden? Kan Norge ta en ledende rolle i utviklingen, også internasjonalt? Ivar Christiansen, Vegdirektoratet

15:00 Forenkling av tekniske anlegg – hva innebærer det?
Mange byggeiere stiller spørsmål om det er mulig å forenkle tekniske anlegg i bygg. Integra er i prosess med Grønn Byggallianse for å utdype temaet og kartlegge problemstillinger og muligheter til forenkling. Status for arbeidet blir presentert på årsmøtet. Arne Førland-Larsen, Grønn Byggallianse

Kl 15:30 Avslutning Fagprogram. 
Kl. 16:00 Integra formelt Årsmøte 
Etterfulgt av middag og bransjemingling. Velkommen og husk påmelding!