Celsius Teknikk =Tverrfaglig kompetanse

– Utfordringen ligger i å få enkeltkomponenter til å fungere i ett system. Byggautomasjon er «hjernen» i de tekniske installasjoner i større bygg. Ved riktig bruk av tilgjengelige løsninger får man en optimal utnyttelse av tilført energi til bygget uten at dette går ut over komfort eller innemiljø, sier Kjartan Lie, daglig leder i Integras medlemsbedrift, Celsius Teknikk i Godvik i Hordaland.

Til høyre: Tore Ekerhovd, gründer og styreleder. I midten: Kjartan Lie, dagleg leder. Til venstre: Morten Marthinussen, gründer. Foto: Celsius Teknikk

-Vi klarer å få enkeltkomponenter til å fungere i ett system, fordi vi er opptatt av at en dyktig fagperson med overblikk har ansvaret for at det tekniske anlegget i et bygg fungerer optimalt, fastslår Lie.

-Når byggherren kjøper et SD-anlegg, kan han be om pris fra flere tekniske leverandører. Men da er det vår oppgave å se til at de forskjellige tekniske løsninger kan kommunisere og utveksle informasjon, sier han.

Som eksempel på dette nevner han at ventilasjonsutstyret kjøpes fra en leverandør, varmepumpe blir levert av for eksempel rørlegger, riktig belysning på forskjellige steder i bygget, solavskjerming, oppvarming, kjøling, romregulering med sensorer for CO2 og temperatur. Alt dette skal inn i undersentraler og fungere sammen. Undersentraler skal da sørge for at energiforbruket er så gunstig som mulig.

-I et møterom må det installeres flere typer sensorer, blant annet for å måle CO2, temperatur, registrere bevegelse osv. To personer trenger ikke like mye luft som 15. Og er det 15 personer der øker CO2, og temperaturen stiger, fordi hver person også er en varmekilde. Systemet vi setter opp skal sammenligne disse verdiene og gi et godt inneklima.

-Hva er vanligste klage når et anlegg er satt i drift?

– Klage på at det er for kaldt i rommet er vanlig. Årsaken ligger ofte i at tilført luft i rommet oppleves som trekk. Her ligger det en stor tverrfaglig utfordring med dimensjonering av kanalnett, vav og regulering, påpeker Lie.

Kjartan Lie understreker at det også er en annen utfordring, og det er at utviklingen skjer i et rivende tempo.

-Teknikerne våre er ekstremt opptatt av utviklingen. De har oversikt over alt nytt som kommer på markedet. Vi må ofte bremse dem litt, se an hvordan nye produkter fungerer i virkeligheten. Men når nytt kommer, og vi er sikre på at produktene vil kunne tas i bruk, ja så gjør vi det, sier han.

Det var fire grundere som startet bedriften Celsius Teknikk AS i 2003. Grunnlaget for suksess var stor tverrfaglig kompetanse innenfor VVS og elektrofag. I dag har selskapet 17 ansatte.

-Sammen klarer vi å se litt lengre enn en som har kun et enkelt fag. Vi har lært oss å se hele bildet, og slik utviklet bedriften til å bli en SD-leverandør med de beste forutsetninger for å skape optimal drift. Det vil si ha et overblikk.

-Kompetanse er viktig for den som skal ha ITB-ansvaret?

-Ja, og spesielt den tverrfaglige kompetansen er viktig for en ITB-ansvarlig. Og dette blir en viktigere og viktigere rolle å ha. Det er den ITB-ansvarlige som definerer grensesnittene mellom ventilasjon, varme, lys og andre tekniske installasjoner.

– Et avsluttende råd til byggherrer og entreprenører?

– Det er å sørge for å ha en ITB-ansvarlig fra starten av, på prosjektene som settes i gang, avslutter Kjartan Lie.

Kilde: ITBAktuelt.no