Integras bidrag innenfor standardisering

Integra og dens medlemmer har de senere år lagt ned betydelig arbeid i utvikling av nye norske standarder innenfor markedssegmentet Yrkesbygninger. Dette har vi gjort for å fremme gode metoder for prosjektering, utførelse, ferdigstillelse og drift. 

Et byggeprosjekt varer gjerne i 3 år – bygningens driftsperiode med kontinuerlig oppgraderinger varer gjerne i 40 år. Integras medlemmer er med hele tiden.

Integras administrasjon og medlemmer er sterkt involvert i 2 komiteer i Standard Norge – SN K/025 bygningsautomatisering og i SN K/433 systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet, bekrivelsestekster.

I skrivende stund jobbes det aktivt med å utvikle eller fremme følgende standarder og publikasjoner:

  • NS 3935 ITB, prosjektering, gjennomføring og idriftsetting – partenes plikter
  • Termologihefte om Bygningsautomatisering – ord og uttrykk
  • NS 6450 idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner – partenes plikter
  • NS 6460 drift av tekniske bygningsinstallasjoner – ny standard under utvikling
  • NS EN15232 forbedring av bygningers energiytelse vha automatisering
  • Utredning av hvordan øke fokuset på IT sikkerhet innenfor bygningsautomatisering
  • NS3420 del BO beskrivelsestekster for systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet - ny standard under utvikling

Arbeidet har til hensikt å sikre kvalitet i leveranser, i tilbudsgrunnlag/kravspesifikasjoner, i forståelsen for hva som må gjøres når i prosjektene, i samarbeid på tvers av fagdisipliner slik at kundene blir fornøyd. Fornøyde kunder kjøper mer. Leverandører som får jobbe rasjonelt tjener mer.