ITB Brukerforum Østfold 8. mai

Frokostmøte ble avholdt på  Værstetorget som er starten på en ny bydel i Fredrikstad. Rambøll var vertskap for dagen.

Erling Berg Johansen, Storm Elektro og Integra UNG og Atle Magnussen, Fredrikstad Kommune - Teknisk avd.

Hvordan oppnå ønskede resultater?
Hovedtema var å samle aktørene i byggenæringen til engasjerte diskusjoner i Østfold og erfaringsdeling og anbefalinger om hvordan oppnå ønskede resultater innenfor prosjektutvikling, gjennomføring og ferdigstillelse. Presentasjonene omhandlet litt om bruk av NS 3935, NS 6450 og  Riktig med en gang metoder ved tilbudsinnhenting og evaluering men også bruk av ITB i byggefasen og videreoverføring frem til drift.

Drift gjenom neste 40 år
Deretter ble utkastet til en ny norsk standard prNS6460 drift av tekniske bygningsinstallasjoner presentert og diskutert – drift av yrkesbygg gjennom "de neste 40 år". Alle var vi vel enige om at vi alle har mer å bidra med før produktivitet og kvalitet er slik vi ønsker oss det – imidlertid synes vi å bli stadig bedre.

Ønsker du å motta invitasjoner til ITB-Brukerforum - kontakt arne.eggen@integra.nelfo.no