ITB Brukerforum Rogaland med sin første samling

Med Smedvig Eiendom og Innovasjonspark Stavanger som vertskap arrangert Integra og Grønn Byggallianse sitt oppstartmøte 31. oktober.

Samlingen fikk god oppslutning fra lokale eiendomsselskaper, rådgiver og leverandører av tekniske løsninger. Samhandling ble gjennomgangstonen i samtlige innslag;

  • Hvordan samhandle ved prosjektering og gjennomføring ved utbygging av komplekse bygninger 
  • Lojalitet til fremdriftsplaner som viser avhengighetsforhold -
  • Hvordan samhandle ved utvikling og utprøving av ny teknologi "Smarte Bygg" -
  • Hvilke løsninger bør etableres for å møte den kontoransatte Ninas hverdag –
  • Hvordan standardisering gir merverdi for alle aktørene i byggeprosjekter.

Brukerforumet i Rogaland er herved etablert.