Stort ITB engasjement i Bergen

Bergen kommune var vertskap for vårens ITB Brukerforum i Bergen 6 juni. 35 deltagere, byggherrer, rådgivere og leverandører møtes for å dele erfaringer og synspunkter på hva  vi må unngå å gjøre –hva vi bør gjøre mer av for å oppnå "Riktig med en gang" resultater i byggeprosjekter.

Et av prosjektene som ble presentert: Møhlenpris oppveksttun skole

Etat for utbygging viste hvordan et krevende rehabiliteringsprosjekt med hell kan gjennomføres, tross store restriksjoner fra byantikvaren og store ambisjoner om godt inneklima, sikkerhet og energieffektivitet ved bruk av teknologi.

Design Region Bergen fokuserte på viktigheten av god ledelse – prosessledelse for å oppnå ønsket samspill mellom mennesker som jobber i prosjekt. Frokostmøte ble avsluttet med en innføring av det pågående utviklingsarbeidet med en ny norsk standard – prNS6460 – drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Møte ble som så ofte i Bergen både livlig og meget engasjerende