Kurs i Ålesund om bygnings-automatisering

I samarbeid med Vidar Luth-Hansen i ITB Skagerak har Integra utviklet et heldagskurs i bygningsautomatisering, som i første omgang tilbys medlemmene av lokallaget i Nelfo i Møre og Romsdal. Forespørselen om kurset kom fra medlemsbedriftene i IEE. På kurset vil deltagerne opparbeide en større helhetlig forståelse om hvordan de kan bidra til mer komplette tekniske installasjoner som gir merverdi for kundene.

Kurset inneholder forelesninger om måle- og reguleringsteknikk,  forskrifter og gjennomføringsmodeller for å sikre problemfri overlevering og innovasjon og teknologitrender

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer info om kursinnholdet og om mulighetene for deltagelse andre steder i landet. Kurset kjøres i Ålesund 15. februar ta kontakt med Nelfo Regionsjef Oddvin Furnes for mer informasjon. 

Ta kontakt med daglig leder i Integra, Vigdis Sværen for kurshenvendelser i andre deler av landet.