Møt Integra på Evolve Arena

Evolve Arena: Smart samspill for smarte samfunn. 5. og 6. desember kan du møte Integra på Evolve Arena på Norges Varemesse, Lillestrøm. Evolve har som mål å være Norges viktigste arena for urban utvikling og ny mobilitet. Vi har gått sammen med Standard Norge, buildingSMART Norge og ITS Norge om initiativet Smart samspill for smarte samfunn.

Møt oss på vår felles stand der vi informerer om våre bærekraftige løsninger for smarte samfunn! Du møter også noen av våre medlemsbedrifter: IWMAC AS, Schneider Electric Norge, GK Inneklima AS og Instell AS. 

Side-event 6. desember
Torsdag 6. desember vil vi ha et eget seminar-rom tilgjengelig på Evolve der du kan høre ulike innlegg og samtaler knyttet til hvorfor standarder er en grunnstein i utviklingen av framtidens smarte og bærekraftige samfunn. Standardisering og innovasjon må samspille for å skape gode samfunn og effektive næringsarenaer.

Når du er invitert av Integra, får du gratis inngang og 40 % rabatt på hovedkonferansen! (velg Standard Norge som invitert av). Meld deg på her. 

Mange sektorer og interessegrupper vil være med på det smarte skiftet, og over hele landet bygges det smarte bygg og smarte mobilitetsløsninger rulles ut.

Men hvor smart er samfunnet om de såkalte «smarte» løsningene ikke snakker sammen?

Felles standarder og sømløs systemintegrasjon er det som skal til for å få teknologiene til å fungere optimalt i samspill til beste for storsamfunnet.

Åpne standarder er løsningen
Byene og kommunene bør være en åpen markedsplass der alle leverandører, små og store, internasjonale og lokale, kan utvikle innovative løsninger som passer med en felles infrastruktur basert på åpne internasjonale standarder. De smarte samfunnene blir bedre å leve i når både offentlige og private interessenter har tilgang til og kan bruke de samme standardene.

Nå inviterer vi kommuner, næringsliv, FoU og alle som er interesserte, til å delta på vår uavhengige innovasjons- og standardiseringsarena.  Sammen kan vi sørge for et smartere samspill for smarte samfunn.

Kom og bli inspirert!

Vi sees på Evolve Arena, Norges Varemesse, Lillestrøm 5.-6. desember!

Informasjon om Evolve Arena