Industriforum om sirkulærøkonomi og ny industri

Integra ser nærmere på sirkulærøkonomien og mulighetene for etablering av ny næringsvirksomhet. Vi får konkrete høre om planer for ny virksomhet ved:

1)      FREVAR – om planene for et nytt sorteringsanlegg, og

2)      AS Batteriretur om gjenbruk og gjenvinning av batterier – virksomhet og ambisjoner

Målgruppe for seminaret er SMB industribedrifter og Integras medlemmer - fabrikkledere, produksjonsledere, automatiseringsledere.

Industriforum er møteplassen for bedrifter som ønsker å oppnå raske innovasjonsresultater. Møteplassens deltagere satser på økt bruk automatisering og digitalisering og har en sterk tro på læring på tvers av ulike bransjer – industrigrener.

Forespørsel om deltagelse sendes: arne.eggen@integra.nelfo.no