Mer vei for pengene!

Med mål om bedre dialog og å dele kunnskap, arrangerer Statens vegvesen (SVV) og Integra tirsdag 30. oktober det første Brukerforum Samferdsel hos SVV på Brynseng.

Geir Olaf Nerlien, Geir Vidar Johansen, Tore Breisnes; Øyvind Sæther - alle fra Statens Vegvesen

Tema for dagen er hvordan vi sammen kan bidra til at nye vei- og tunellanlegg blir bygget og virker som forventet. Hvordan kan vi få "mere vei for pengene" ved gode samarbeidsformer, og hvordan sikrer SVV at de henger med i teknologiutviklingen? Stort engasjement og kunnskapsrike deltagere gav interessante diskusjoner og nyttig utveksling av synspunkter. Statens vegvesen oppfordrer el- og automasjonsleverandørene til å sette seg bedre inn i lover og regelverket, og levere i henhold til dette.

Hvilke forventninger hadde du til møtet? - Ingen spesielle utover å få samtale om det jeg jobber med hver dag i en rolig atmosfære for deling av erfaringer og tanker, sier Geir Olaf Nerlien, elektroansvarlig i Statens Vegvesen region Øst. Var det nyttig bruk av tiden? Ja helt klart! Vi ønsker dette som noe som kan fortsette og vi har tema for diskusjon.

Er det andre temaer du kunne ønske å diskutere i et senere møte? Ja, at vi følger opp de tema som ble annonsert i møtet; VTS 2020 (vegtrafikksentralen), Nasjonal vegdatabase (NVDB) og risikomaler, avslutter Nerlien. 

 

 

Vidar Låte, daglig leder i Aventi Technology