Ny norsk industri vokser frem i Fredrikstad

Omgitt av Øra naturreservat vokser ny norsk industri frem. Forretningsmulighetene i bruk, gjenbruk og gjenvinning var viet oppmerksomheten under "Industriforum lærende nettverk ØST" i Fredrikstad 1 juni. "Søppelplassene" utvikler seg i stort tempo til betydelige råvarekilder – ny norsk industri vokser frem.

Integra Industriforum på besøk hos AS Batteriretur

Møteplass for utvikling av ny norsk industri
I samarbeid med Norsk Senter for Sirkulærøkonomi og AS Batteriretur var vi samlet for å la oss inspirere av foretaksomme  industriutviklere – for å diskutere utvikling av ny norsk industri. Møteplassens deltagere satser alle på økt bruk av automatisering og digitalisering og har en sterk tro på nytten av læring på tvers av ulike industrigrener.

Integras investeringskalkulator
Utviklingstrekkene ved og mulighetene for ny norsk industri, Frevars nye sorteringsanlegg for avfall som forutsetning for gjenbruk og gjenvinning, virksomhet og ambisjoner hos vertskapet AS Batteriretur men også deres tekniske utfordringer ble presentert og diskutert. I tillegg ble Integras nye investeringskalkulator presentert offentlig for første gang.

Tilgjengelig for Integras medlemmer
Investeringskalkulatoren, tilgjengelig for alle Integras medlemmer er en hjelp til valg av tiltak – et dialogverktøy for hvordan raskere kunne prioritere i mangfoldet av løsninger for kontinuerlige forbedringer i egen industribedrift.

Det årnær sæ i Fredrikstad!

Batteriretur.no 

NSSØ.no - Norsk Senter for Sirkulærøkonomi