Tilbake på skolebenken i Trondheim

I flotte undervisningslokaler hos handelshøgskolen BI var Entra Eiendom vertskap for årets siste samling ITB Brukerforum "i fem byer" den 6. desember. 

Her fikk vi en spennende innføring i vertskapets store ambisjoner og videre planer for økt leietagernytte. Sentralt i denne nytten står høye miljøambisjoner og lave driftskostnader.

Innlegget fra Entra ble fulgt opp med 2 meget gode innlegg fra Skanska om fortregningsventilasjon og om bygninger som energileverandør. Innleggene viste tydelig hvilke dybde og bredde i fagkompetanse gode systemleverandører må inneha. Dagen ble avsluttet med Johnson Controls gjennomgang av anvendt teknologi ved BI bygget.