Integra UNG møte

Meget spennende Integra UNG møte gjennomført hos GK Inneklima 14 februar. 

Tre eksterne innledere;  Stein Andre Larner fra Com4 AS om den raske utviklingen av  bruken av IoT i mobilnettet, Kjell Andre Skryseth fra DNB IT om hvordan banken benytter sensorteknologi til datafangst av 1 mill. datapunkter pr døgn. Dette å sikre at deres kontorlokaler utvikles til smartere bruk, Mika Tienhaara fra Norsk Katapultsenter på Raufoss om senteres oppgave som arena for utvikling av Industri 4.0 piloter. I tillegg tilbyr senteret opplæring og videreutdanning for å møte fremtidens kompetansebehov.

Alle innleggene skapte gode diskusjoner og godt faglig påfyll for deltagere i Integra UNG. Ta gjerne kontakt med oss dersom du eller kolleger  ønsker å delta i fremtiden.

Neste samling finner sted 10 april på formiddagen samme sted som Integras Årskonferanse.