Integra blir hørt, - tidlig inn i prosjekter

Prosjektet Oslo Storbylegevakt har valgt samspillsmodell som entrepriseform. Prosjektdirektør Tor I Hoel fra ÅF Advansia har stor tro på at det vil gi bedre kvalitet på sluttresultatet og lavere konfliktnivå i prosjektet. Han presentert bakgrunnen for entreprisevalget for ITB Brukerforum, Oslo. 

Ble utfordret
I forespørselen ble entreprenørene utfordret på oppdragsforståelse, gjennomføringsevne og riktige kompetanse i prosjektteamet fremfor pris. Og hele prosjektteamet deltar i samspillsfasen.

– Prosjektet er et eksempel til etterfølgelse, og vi vil gjerne høre mer om erfaringene når prosjektet er sluttført, sier Vigdis Sværen, daglig leder i Integra. Integra har lenge jobbet for at de tekniske fagene, og spesielt automasjonsleverandørene må tidlig inn i prosjektene.

Tidlig inn i planleggingsfasen
De tekniske fagene utgjør over 50 % av kontraktsvolumet i nye bygninger, og automasjons-leverandørene skal sy det hele sammen og få bygget til å virke. De må tidlig inn i planleggingsfasen, før de viktige valgene gjøres og løsningene bestemmes. Det vil redusere antall feil og bidra til at bedre løsninger blir valgt. Til syvende og sist vil kunden få overlevert et bygg som virker når de flytter inn.

Les mer om prosjektet her