Korter ned veien fra idé til marked

Det skal bli lettere og raskere å få ideer fra konsept til marked. Hjelpen skal komme fra såkalte katapultsentre.


Mika Tienhaara fra Sintef Manufacturing presenterte det helt nyåpnede katapultsenteret på Raufoss. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Sentrene skal tilby lokaler, utstyr og kompetanse, og inviterer bedrifter til å teste, simulere eller visualisere teknologier, produkter eller tjenester. Senteret på Raufoss skal ifølge SINTEF være et teknologi- og læresenter i verdensklasse; en ny og viktig læringsarena for både små og store bedrifter på tvers av bransjer over hele landet. Senteret skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktiv.

Ved det nyåpnede katapultsenteret på Raufoss finnes mye kompetanse på automatisering, noe senteret vil ha en tung satsing på, fortalte Sr Advisor Mika Tienhaara fra SINTEF Manufacturing da han presenterte senteret for deltakerne på Integras årskonferanse 10. april. Det fulle navnet på senteret er «Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre».

Minifabrikker
Senteret på Raufoss, som klippet snorene i februar i år, er ett av to sentre som er startet til nå. Her planlegges inntil seks modulbaserte og fleksible minifabrikker for demonstrasjon av nye produksjonsprosesser og teknologier, blant annet 3D-printing.

– Vi bygger en innovasjons- og læringsfabrikk ved senteret på Raufoss. Både den videregående skolen, Fagskolen, NTNU, SINTEF og fylkeskommunen er involvert i senteret, fortalte Tienhaara.

– Senteret skal bygge flere minifabrikker med industri 4.0-standard, hvor man kan utvikle og teste nye produksjonsteknologier og nye arbeidsmåter, blant annet fleksibel automatisert montasje. Hos oss kan bedriftene leie testfasiliteter, og vi har 350 eksperter innen automasjon. Dette er et senter for alle i markedet, vi tilrettelegger for kompetansedeling.

Tienhaara avsluttet innlegget sitt med en åpen invitasjon til å besøke senteret.