Integra og Nelfo på Arendalsuka 13. og 14. august

Nelfo er også i år aktiv på Arendalsuka – denne gang med tre ulike arrangementer – alle i Næringslivets Hus (Mør Biffhus) innerst i Pollen. Integra arrangerer seminaret "Smart samspill for smarte samfunn"  14. august i samarbeide med Standard Norge, ITS Norge, buildingSMART Norge og Tekna.

Elektrifisering av maritim sektor – spiller politikk og marked på lag? 
Kan politikernes ambisjoner og våre nasjonale forpliktelser ende i et mageplask fordi samspillet mellom marked og politikk er for dårlig? Vi utfordrer markedsaktørene, regulatorene og politikerne til debatt. Hvem tar ansvar og hvem betaler regningen?
Tirsdag 13. august kl. 0830 - 1000. 
Arrangør: Nelfo, EFO og Bellona
Mer om seminaret her

Kan og bør Norge elektrifiseres? Må Norge dekkes av vindmøller for å lage all strømmen som kreves?
Vi tar for oss mulighetsrom og barrierer knyttet til elektrifisering i Norge.
Tirsdag 13. august kl. 1200-1300
Arrangør: Elektroforum
Mer om seminaret her

Utslippsfrie byggeplasser – klimaløsning der kommunene sitter på nøkkelen
Vi spør politikerne hva de kan gjøre for å legge til rette for at utslippsfrie byggeplasser kan bli standarden i kommunene – hva må gjøres sentralt fra Storting og regjering?
Onsdag 14. august kl 1015 – 1045
Arrangør: Nelfo, EFO og Bellona.
Mer om seminaret her

Smart samspill for smarte samfunn
Hvordan skal vi skape de smarte og bærekraftige byene og kommunene alle snakker om? Over hele landet bygges det smarte bygninger og smarte mobilitetsløsninger rulles ut. Men hvor smart blir samfunnet om de såkalte «smarte» løsningene ikke spiller på lag?
Onsdag 14. august kl. 1530 – 1700
Arrangør: Integra, Standard Norge, ITS Norge, BuildingSmart og Tekna
Mer om seminaret her