Politisk enighet om ren strøm?

Det burde nå ligge til rette for en bred politisk koalisjon i Stortingert om å sikre at fornybar norsk strømproduksjon, uten å gå veien om opprinnelsesgarantier, kan dokumenteres som ren. Dette vil sikre at norsk næringsliv kan videreutvikle et klart konkurransefortrinn med bruk av utslippsfri strøm, skriver næringspolitisk direktør Tore Strandskog i en debattartikkel i Dagens Næringsliv.

-Vi registrerer med glede at energimeldingens intensjoner nå støttes av et representantforslag i Stortinget fra Arbeiderpartiet. Det foreslås her bl.a. at man politisk sørger for at strømforbruk i Norge, uavhengig av opprinnelsesgarantier, må dokumenteres som fornybart. Les nyhetssak her.

Sterke næringsinteresser bidrar imidlertid til å skape usikkerhet om fortrinnet, ved å markedsføre en uheldig kobling av varedeklarasjon av kraftleveranser og salg av opprinnelsesgarantier. Dette er en svært kortsiktig profittmaksimering.

En bred koalisjon i Stortinget bør derfor raskt kunne fatte nødvendige vedtak, slik at når NVEs varedeklarasjon for 2018 skal publiseres, er de uheldige bindingene som indikerer at norsk strømforbruk i hovedsak er skittent, blitt fjernet. Det vil være på tide!