Smart samspill for smarte samfunn

Alle snakker om smarte byer og smarte samfunn, men hvor smart blir det hvis de tekniske systemene som vi omgir oss med ikke virker sammen? Det var temaet for Frokostmøtet Integra arrangerte sammen med Standard Norge, Tekna, ITS Norge og BuildingSMART  7. mai.

Integras medlemsbedrifter har bred kompetanse på tekniske systemer og integrasjon av disse. IWMAC leverer automatiseringssystemer til blant annet yrkesbygg, og daglig leder i IWMAC, Marius Bremseth, mener at det er store muligheter å heve nivået i eksisterende yrkesbygninger.  Ved å utnytte de systemene som allerede er i byggene, er det mulig å spare minimum 10 % av energiforbruket ved å gjøre helt enkle tiltak. Her er det store penger å spare for eiendomseiere og leietagere.

IWMAC har lang erfaring med å integrere forskjellige tekniske systemer, og deres systemer snakker med ca 3 500 forskjellige enheter fra andre leverandører. Det gir dem tilgang til enorme mengder data, som igjen kan brukes til å utvikle verdifulle og smarte tjenester for deres kunder. Det kan bety store verdier for kunder og leverandører.

For å få på plass grunnmuren for det smarte samfunnet må teknologien virke sammen. Bremseth pekte på behovet for å få på plass felles kjøreregler for hvordan systemer skal virke og kommunisere. Det mangler blant annet standarder for kommunikasjon på API, som må til for å overføre informasjon mellom de forskjellige systemene. I mangel på felles standarder har IWMAC valgt å lage et egen sertifikat for systemer som kommuniserer med alle andre tilsvarende system.

Adm.dir, Marius Bremseth i IWMAC 

Se videoer fra mini-seminaret her. 

Kontakt IWMAC: Marius Bremseth