ITB Brukerforum er viktig for godheten i fremtidens byggeprosjekter

-ITB Forum er et svært viktig forum, særlig med tanke på det vi bygger i dag, og det vi skal bygge i fremtiden.Dette var velkomsthilsen ved ITB Brukerforum i Bergen 5. mars fra vertskapet Entra Eiendom, representert ved regionssjef teknisk Odmund Fintland. 

Alt må spille på lag
-Vi sliter allerede med ganske avanserte bygg som ikke fungerer optimalt, eller som tenkt.Bygg i nær fremtid vil bli enda mer avanserte, ha enda mer teknikk, og vil kreve enda mer system-forståelse. Alt dette skal og må spille sammen og på lag. Kjøper vi en ny bil i dag til 500 tusen forventer vi at alt skal fungere, men bygger vi et bygg til 500 millioner er vi overasket om noe fungerer i det hele tatt og sånn kan det ikke være.  

-Jeg er veldig glad for at jeg arbeider i et eiendomsselskap der vi både utvikler, bygger og drifter i et langt perspektiv.  Vi har en prosjektutviklingsavdeling som er svært lydhøre for drifts sine behov og erfaringer, og har satt mål på 0 feil ved ettårsbefaring, avsluttet Fintland.

Forskjellige aktører samlet
Odmunds velkomsthilsen satte agendaen for et møte som samlet knapt 25 deltagere til felles frokost, faglig påfyll og meningsutvekslinger – deltagere fra mange av aktørene som bygger, planlegger, prosjekterer og utformer nye og rehabiliterte næringsbygg i Bergen / Hordaland regionen.

ITB-Brukerforum – kommet for å bli
På programmet sto innlegg om erfaringene med rehabiliteringsprosjekter hos DNB Næringseiendom samt behovet for mer formaliserte tester og overtagelse av de tekniske installasjonene i bygg. Som på tidligere møter førte innleggene til god meningsutveksling og erfaringsoverføring.

ITB Brukerforum synes å ha kommet for å bli – bli en fin møtearena for de som ønsker mer lønnsomme og bedre næringsbygg.