Generell kontakt

Integra holder til i lokalene til Nelfo  på Majorstuen i Oslo.

Besøksadressen er Fridtjof Nansensvei 17, 0369 Oslo. Resepsjonen befinner seg i femte etasje. Kurslokalene har inngang i Fridtjof Nansens vei 19.

Postadresse: Integra, Postboks 5467 Majorstua, 0307 OSLO

Telefon: 02308     

E-postadresse: post@integranett.no