Lønnsomme næringsbygg med ITB

ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner. Byggherrer som ønsker å få mest mulig ut av investeringene i tekniske anlegg, bør sette seg inn i hva ITB betyr. Det vil gi økonomisk gevinst.

Et fremtidsrettet bygg må ha effektive, fleksible og godt integrerte tekniske anlegg. I tillegg bør disse kunne styres, reguleres og overvåkes fra et sentralt system.

ITB-ansvarlig gir rimeligere og mer velfungerende næringsbygg
Utviklingen viser at stadig flere byggherrer og entreprenører ser behovet for å benytte en dedikert ITB-ansvarlig, spesielt i store og komplekse prosjekter. Mange offentlige og private byggherrer har endt opp med dårligere teknisk anlegg enn nødvendig. Uten at integratorrollen eller ITB-rollen blir ivaretatt på en god måte, blir de tekniske anleggene typisk mellom 3-5 % dyrere enn nødvendig.

Hvorfor ITB?

  • Dagens bygg er komplekse og vil ikke fungere som forutsatt uten omfattende planlegging og koordinering
  • Med fokus på ITB fra planleggingsfasen, vil byggeier få en bedre og mer gjennomtenkt kravspesifikasjon
  • Rådgiveren må inn fra dag én, ha tilstrekkelig fullmakter og følge prosjektet fra planlegging til drift
  • ITB er god business både i investeringsfasen og i driftsfasen
  • ITB sikrer at utbygger for mest for pengene og et anlegg som er effektivt, robust, funksjonelt og fleksibelt
  • Nye krav fra leietakere, myndigheter og bedre verdivurderinger av eiendomsmassen vil gjøre ITB til «må ha» og ikke «kjekt å ha»

Jobber etter Norsk Standard
ITB er en måte å jobbe på, en prosess. ITB løses ved å jobbe på en bestemt måte. For å standardisere denne ITB-prosessen fra prosjekt til prosjekt, er det etablert en ITB-standard NS 3935. . En revidert versjon av NS 3935 ble lansert våren 2011.