Energieffektivisering

Energieffektivisering er et av de viktigste virkemidlene for å nå EUs og Norges klimamål. Integra og Nelfos medlemsbedrifter bidrar til utvikling og implementering av fremtidsrettede og innovative løsninger og tjenester innen energieffektivisering.

Energieffektivisering er et at de viktigste miljøtiltakene

Sparingsmuligheter

Energibruken i boliger kan reduseres med 34 prosent
34%

Med riktige sparetiltak kan energibruken i private husholdninger reduseres med opptil 34 prosent. (Tall fra Bellona og Siemens)

Strømsparing

Med tilbud om skattelette vil to av tre energieffektivisere boligeien
2 av 3

To av tre boligeiere vil gjennomføre strømsparingstiltak i hjemmet sitt, dersom de får skattelette for dette. (Tall fra Sentio Research)

Mindre oppvarming

Fra 2010 til 2011 gikk energibruken i Norge ned med 4,5%
4,5%

Det ble brukt 4,5 prosent mindre energi i Norge i 2011 i forhold til 2010. Dette skyldes blant annet at fjoråret var rekordvarmt, mens 2010 var et relativt kaldt år. (Tall fra SSB)

Økt verdiskaping

Den økte betydningen av elektrisitet kan gi 15.000 årsverk
15000

Den økte betydningen av elektrisitet som energikilde vil gi grunnlag for økt sysselsetting på nærmere 15.000 årsverk innen 2030.

Hvite sertifikater

Hvite sertifikater, også kalt energisparebevis, er alt i bruk i flere EU-land. Erfaringene tilsier at løsningen fungerer godt for å få ned energibruken.

EnergiFunn

EnergiFunn er en ordning som gir skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i husholdninger og boligselskaper. Løsningen kan brukes for å minske energibruken i Norge.

TEK-kalkulator

TEK-kalkulatoren beregner nåverdi av alternative varmesystemer i boliger, basert på en beregningsmetodikk som er beskrevet i veiledningen til energikravene i TEK10.