Velferdsteknologi

Velferdsteknologi bidrar til at eldre og pleietrengende mennesker kan bo hjemme, og være trygge, sikre og selvhjulpne i egne boliger. Medlemsbedriftene i Norsk Teknologi leverer fremtidsrettede og innovative velferdsteknologiske løsninger og tjenester.

Eldrebølge

Antallet personer over 67 år vil dobles til 1,2 millioner i 2030
+100%

Fra dagens nivå på 600 000 vil antallet personer over 67 år dobles innen år 2030.

Institusjonsomsorg

90% av brukerne i institusjons- omsorgen er over 67 år
90%

Mens antallet yngre brukere av pleie- og omsorgstjenester er stigende, er institusjonsomsorgen fremdeles dominert av brukere over 67 år. (Tall fra NOVA)

Mye å spare

To år ekstra på institusjon koster det offentlige opptil 1,5 millioner
1,5mill

For hver eldre som kan bo hjemme to år ekstra før institusjonsopphold blir nødvendig, sparer det offentlige mellom 1 og 1,5 millioner kroner.

Trenger personell

Norge vil trenge 40 000 nye helsearbeidere innen 2030
40000

Med den kommende "eldrebølgen" vil Norge ha behov for 40 000 nye helsearbeidere innen år 2030. (Tall fra SSB)

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er alle former for teknologi som gjør at personer med hjelpebehov kan klare seg bedre selv, og som bidrar til økt livskvalitet.

Brukerne og behovene

Ulike brukere har ulike behov. Velferdsteknologien kan lett tilpasses den enkelte brukeren.

Teknologien og løsningene

Begrepet velferdsteknologi dekker en lang rekke løsninger, fra komfyrvakter og trygghetsalarmer til automatisk temperaturregulering og brannvarslere.

Siste saker

Her kan du lese de siste nyhetssakene om velferdsteknologi.

Lover, forskrifter og standarder

Nye bygg må oppføres i henhold til de gjeldende byggeforskriftene. Her har vi samlet et utvalg standarder som er aktuelle i oppføringen av velferdsteknologiske installasjoner.

Aktørene

Her er en samling relevante velferdsteknologiske aktører.