Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er alle former for teknologi som gjør at personer med hjelpebehov kan klare seg bedre selv, og som bidrar til økt livskvalitet.

Velferdsteknologi er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet. Disse løsningene skal muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

En tryggere hverdag
Velferdsteknologi kan blant annet være smarthusløsninger, hjelpe-, trygghets- og sikkerhetssystemer, roboter for daglig husarbeid og pleie, systemer for overvåking av sykdommer, og tilpassede kommunikasjons- og servicesystemer. Brukerne får en enklere og sikrere hverdag.

Frigjør de varme hendene
Bruk av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal ikke redusere den menneskelige kontakten mellom helsepersonell og tjenestemottaker, men øke den. De velferdsteknologiske løsningene bidrar til å frigjøre helsepersonellets tid, ved å forenkle praktiske gjøremål. Slik får "de varme hendene" mer tid til direkte kontakt med brukerne.   

I enkelte sammenhenger blir slik teknologi også omtalt som omsorgsteknologi.

Nytt faktahefte
Norsk Teknologi har nylig lansert et nytt faktahefte om velferdsteknologi. Dette kan du laste ned her.