Lover, forskrifter og standarder

Alle nye bygg må oppføres i henhold til den til enhver tid gjeldende Plan- og bygningsloven, med tilhørende byggeforskrifter. Her har vi samlet et utvalg standarder som er aktuelle i oppføringen av velferdsteknologiske installasjoner. 


Helsedirektoratet, Lov om pasientrettigheter:

Kapittel 3 Rett til medvirkning og informasjon og kapittel 4 Samtykke til helsehjelp.

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse.

Standarder:
Disse utvalgte standardene er aktuelle i omsorgsteknologiske installasjoner:

  • NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger
  • NS 3935 ITB - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - prosjektering, utførelse og idriftsettelse