Siste saker

Her kan du lese de siste nyhetssakene om velferdsteknologi.

Aktuelle nyhetssaker

Her kan du lese aktuelle nyhetssaker om velferdsteknologi

Seminar på Eliaden om velferdsteknologi

Norsk Teknologi, Nelfo og Integra arrangerer seminar om Velferdsteknologi. Få kunnskap om kommunenes behov, teknologien som finnes og utfordringene i dialogen med omsorgsfeltet. Seminaret avsluttes med en visning av løsningene på Teknologitorget.

Teknologitorget – en nyvinning på Eliaden

Teknologitorget er et utstillingsvindu for å vise hvordan ny teknologi kan brukes for å løse store samfunnsmessige utfordringer innen velferdsteknologi og energieffektivisering.

Ny rapport fra SINTEF. Velferdsteknologi i boliger

Rapporten fra SINTEF Teknologi og samfunn er utarbeidet på oppdrag fra Husbanken. Målsettingen med rapporten er å belyse og diskutere muligheter og utfordringer med implementering av velferdsteknologi knyttet til boligløsninger og det å klare seg godt i...