Bli medlem i Integra

Som medlem i Integra blir du også en del en del av familien til Nelfo og NHO. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. Gjennom medlemskapet får du tilgang til en rekke fordeler. Juridisk rådgivning, faglig bistand, attraktive møteplasser, nyttige verktøy, relevante kurs og rabatterte innkjøpsordninger er noen eksempler

Medlemsfordeler
Som medlem i Integra får du tilgang til alle Nelfos og NHOs medlemsfordeler og økonomiske rabattavtaler. Les mer her. 

Nelfobutikken

Innmelding
Innmelding og beregning av kontigent skjer via NHOs hjemmesider via denne linken. Ta kontakt med Sølvi Aasen hvis du har spørsmål vedrørede medlemskapet!