Medlemsfordeler

Integra og Nelfo  ivaretar dine bransjeinteresser med vår fagkompetanse, rådgivningstjenester og nettverk. Vi tilbyr også en rekke økonomiske rabattordninger. Sammen med Nelfo og NHO er vi med på å sette dagsorden og styrke din konkurranseevne. Benytt deg av medlemsfordelene og få mest mulig ut av medlemsskapet. Det lønner seg! 

Møteplass

På våre møteplasser utvider du ditt nettverk, og øker din fagkunnskap og konkurransekraft. Sammen med Nelfo og NHO påvirker vi myndighetene og bedrer bransjens rammevilkår.

Advokathjelp

Integra-medlemmer kan rådføre seg med advokatene i Nelfo. Dette er kostnadsfritt frem til en eventuell rettssak.

Rådgivning

Integra og Nelfo  tilbyr våre medlemmer en rekke rådgivningstjenster helt kostnadsfritt. Benytt deg av våre rådgivere innen for eksempel økonomi, juss, kompetanse og HMS.

Nelfo Forsikring

Integras og Nelfos medlemsbedrifter bruker mye penger på forsikringer, og da spesielt yrkesskadeforsikring. Vi tilbyr derfor medlemmene en skreddersydd forsikring.

Økonomiske rabattavtaler

Integra og Nelfo har fremforhandlet en rekke økonomiske rabattavtaler for våre medlemmer. Ved å benytte seg av disse avtalene kan du spare mye penger. 

Nelfoskolen

Integra samarbeider med Nelfos egen kompetanseutvikler, Nelfoskolen. Her tilbyr vi våre medlemmer kurs, konferanser og seminarer til redusert pris. 

Markedsprognoser

Å ha økonomisk overblikk og god markedskompetanse er viktig for alle bedriftsledere. Vi holder deg oppdatert på økonomiske trender og markedsøkonomi.

Nyhetsbrev

Vi holder deg oppdatert på siste nytt fra bransjen og norsk næringsliv helt kostnadsfritt. Du kan abonnere både på elektroniske nyhetsbrev fra Integra, Nelfo og NHO.

Lønnstatistikk

NHO har utarbeidet lønnsstatistikk for funksjonærer, samt spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer.

Mitt medlemskap

For å gi deg som medlem lettere tilgang til informasjon om arbeidsrett og HMS-spørsmål, har NHO-felleskapet laget en ny nettjeneste – arbinn.no som erstatter den tidligere Min Side.

Tidsskrift

Alle medlemmer i Integra får tilsendt tidsskriftet Teknologica kostnadsfritt. Her kan du lese samfunnsaktuelle artikler om norsk næringsliv og vår bransje.

NHOs medlemsmerke

Som medlemsbedrift av Integra og Nelfo er bedriften også medlem av NHO. Medlemmer som ønsker å vise sin tilknytning til NHO, kan bruke NHOs medlemsmerke. Merket kan for eksempel benyttes på trykksaker, nettsider og annet materiell.