Arrangementer


Brukerforum Samferdsel

Sted: Statens Vegvesen Region Øst, Oslo

ITB Brukerforum Rogaland

Programmet i Stavanger   Frokost           Velkommen ved Grønn Byggallianse og Integra Kort info av og om vertskapet ved Rune Augenstein i Smedvig Eiendom Prosjekt Nytt rådhus i Sandnes, erfaringer om ITB rollen ved Tom Kenneth Ravnås i Ekrheim Elconsult AS Smart Buildings – utfordringer og muligheter ved Frode Aardal i Veni AS Verktøy for å oppnå "Riktig med en gang", NS3935 ITB, NS6450 idriftsetting og prøvedrift, prNS6460 drift av tekniske installasjoner ved Arne Eggen i Integra Åpen diskusjon om hva vi må unngå å gjøre – hva vi bør gjøre mer av for å oppnå "Riktig med en gang" resultat Påmelding til ITB Brukeforum Rogland Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser og Integras og Grønn Byggallianses medlemsbedrifter vil bli prioritert. 

Sted: Smedvig Eiendom, Innovasjonsparken Stavanger

ITB Brukerforum Bergen

ITB Brukerforum Bergen Grønn Byggallianse og Integra inviterer til nytt frokostmøte – ITB Brukerforum Bergen den 6. november kl. 0800 til 1200 Vertskap for dagen er DNB Næringseiendom - Kontaktperson: Kristoffer Gytre, M: 977 61 029 Møtested er DNB Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen – rom A1 Auditorium. Agendaen denne gangen vil omhandle: Frokost           Velkommen ved Grønn Byggallianse og Integra Kort info av og om DNB Næringseiendom ved Erlend K. Simonsen Intro til DEL l og ll helhetlig behov, tjenester og leveranser ved Arne Eggen DEL l Rehabilitering - smarte energiløsninger med energi dashbord og Energiledelse i fokus, hver dag - av driftspersonell med gode verktøy, innledning ved Entro/Befas DEL ll Fremtidens teknologi – SmartBuildings – hva er smart, hvordan og for hvem - Automatisering og IT - forventninger til partene – hvordan få helhetlige løsninger = Smarte løsninger som sikrer og øker kunde-/brukeropplevelsen, innledning ved Geir Hovden og Kristoffer Gytre DNB Næringseiendom DEL lll Fokus på slutten fra første dag har gitt resultater - systematisk ferdigstillelse, erfaringer fra Marineholmen Forskningspark, prosjekt Lanternen ved Geir Øvsthus og Stian Garmann Oestreich God anledning til dialog                                                                                          Brukerforumet avrundes kl. 1200 Link til påmelding  -      Deltagelse på ITB Brukerforum er gratis Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser og Integras og Grønn Byggallianses medlemsbedrifter vil bli prioritert. 

Sted: DNB Næringseiendom

Nelfos Årskonferanse 2018

Sted: Hotel Bristol, Oslo

ITB Brukerforum Østfold

Vi ønsker igjen å samle viktige aktører i Østfold innenfor eiendomsutvikling og drift, private så vel som offentlige aktører, deres rådgivere, prosjektledere og leverandører av tekniske løsninger.  Møtet starter med frokost og agendaen denne gangen vil omhandle: Velkommen ved Grønn Byggallianse og Integra Kort info av og om Höegh Eiendom og bydel Verket ved Jan Erik Kristiansen Jennifer Lamson og Stig Atle Nilsson diskuterer og avklarer forhold som skal føre til suksess – for utbygger og prosjektets rådgivere og leverandørene Diskusjon med deltakerne om hvordan Verket kan nå sine høye ambisjoner Siste nytt om norske standarder, prosess-standarder for måloppnåelse for prosjekt og drift – prNS 3935:2018, ITB og prNS 6460:2019, drift  Ønsker til neste samling God anledning til dialog                                                                                          Brukerforumet avrundes kl. 1100. Link til påmelding.  Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser og Integras og Grønn Byggallianses medlemsbedrifter vil bli prioritert. 

Sted: Högh Eiendom, Verket Scene, Moss Verk 1, 1534 Moss

ITB Brukerforum Oslo

ITB Brukerforum Oslo, den 22. november kl. 0800 til 1100 Vertskap er Obos Forretningsbygg, Kontaktperson: Tore Humberset, M: 952 12 961 Påmelding her Frokost           Velkommen ved Grønn Byggallianse og Integra Om Obos Forretningsbygg og våre ambisjoner ved direktør Nils Bøhler Om Kontorbygget A 3 og andre prosjekter – hva vi ønsker å oppnå ved prosjektsjef Tore Humberset   A3 som «Smarthus». Hvilken strategi bør OBOS Forretningsbygg velge? Vil prosjektet slik det er beskrevet i dag bli ansett som attraktivt om noen år? Flere påstår at de nå realiserer «verdens smarteste kontorbygg». Vi ønsker en diskusjon på definisjonen av et «Smarthus» sett med øynene til: Leietager Driftsorganisasjonen Eier Hva krever dette av prosjektorganiseringen og valg av teknologi? Dersom tiden strekker til - siste nytt om norske standarder, prosess-standarder for måloppnåelse for prosjekt og drift – prNS 3935:2018, ITB og prNS 6460:2019, drift  Deltagelse på ITB Brukerforum er gratis, men har begrenset med plasser. Medlemmer av Integra og Grønn Byggallianse prioriteres. 

Sted: Obos Forretningsbygg, Turbinveien 28, 0195 Oslo

ITB Brukerforum Trondheim

Vertskap er Entra ASA, Kontaktperson: Tord Solvoll, M: 901 57 657 Frokost           Velkommen ved Grønn Byggallianse og Integra Kort info av og om Entra ASA og BI -Bygget ved Tord Solvoll i Entra Eiendom Fortregningsventilasjon – tekniske løsninger ved Bjørn Jenssen i Skanska Bygninger som energileverandører – Brattørkaia mikronett ved Svein Nassvik i Skanska Bygging av et Smart Hus og anvendt teknologi ved BI og PHB ved Trond Bersvendsen i Johnsen Controls Kort om norske prosess-standarder – fra "3 års bygging og 40 års drift" ved Arne Eggen i Integra Påmelding til ITB Brukerforum Trondheim.  Deltagelse på ITB Brukerforum er gratis. Medlemsbedrifter i Integra og Grønn Byggallianse blir prioritert dersom arrangementet blir fulltegnet. 

Sted: Handelshøgskolen BI, møterom Harware 4 etg. Adresse Brattørkaia 16, 7010Trondheim