ITB Brukerforum Oslo

Dato: 22.11.2018 Sted: Obos Forretningsbygg, Turbinveien 28, 0195 Oslo

ITB Brukerforum Oslo, den 22. november kl. 0800 til 1100

Vertskap er Obos Forretningsbygg, Kontaktperson: Tore Humberset, M: 952 12 961

Påmelding her

Frokost          

  • Velkommen ved Grønn Byggallianse og Integra
  • Om Obos Forretningsbygg og våre ambisjoner ved direktør Nils Bøhler
  • Om Kontorbygget A 3 og andre prosjekter – hva vi ønsker å oppnå ved prosjektsjef Tore Humberset  

A3 som «Smarthus». Hvilken strategi bør OBOS Forretningsbygg velge? Vil prosjektet slik det er beskrevet i dag bli ansett som attraktivt om noen år?

Flere påstår at de nå realiserer «verdens smarteste kontorbygg». Vi ønsker en diskusjon på definisjonen av et «Smarthus» sett med øynene til:

  • Leietager
  • Driftsorganisasjonen
  • Eier

Hva krever dette av prosjektorganiseringen og valg av teknologi?

  • Dersom tiden strekker til - siste nytt om norske standarder, prosess-standarder for måloppnåelse for prosjekt og drift – prNS 3935:2018, ITB og prNS 6460:2019, drift 

Deltagelse på ITB Brukerforum er gratis, men har begrenset med plasser. Medlemmer av Integra og Grønn Byggallianse prioriteres.