ITB Brukerforum Østfold

Dato: 13.11.2018 Sted: Högh Eiendom, Verket Scene, Moss Verk 1, 1534 Moss

Vi ønsker igjen å samle viktige aktører i Østfold innenfor eiendomsutvikling og drift, private så vel som offentlige aktører, deres rådgivere, prosjektledere og leverandører av tekniske løsninger. 

Møtet starter med frokost og agendaen denne gangen vil omhandle:

  • Velkommen ved Grønn Byggallianse og Integra
  • Kort info av og om Höegh Eiendom og bydel Verket ved Jan Erik Kristiansen
  • Jennifer Lamson og Stig Atle Nilsson diskuterer og avklarer forhold som skal føre til suksess – for utbygger og prosjektets rådgivere og leverandørene

Diskusjon med deltakerne om hvordan Verket kan nå sine høye ambisjoner

  • Siste nytt om norske standarder, prosess-standarder for måloppnåelse for prosjekt og drift – prNS 3935:2018, ITB og prNS 6460:2019, drift 
  • Ønsker til neste samling

God anledning til dialog                                                                                         

Brukerforumet avrundes kl. 1100. Link til påmelding. 

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser og Integras og Grønn Byggallianses medlemsbedrifter vil bli prioritert.