ITB Brukerforum Rogaland

Dato: 31.10.2018 Sted: Smedvig Eiendom, Innovasjonsparken Stavanger

Programmet i Stavanger  

  • Frokost          
  • Velkommen ved Grønn Byggallianse og Integra
  • Kort info av og om vertskapet ved Rune Augenstein i Smedvig Eiendom
  • Prosjekt Nytt rådhus i Sandnes, erfaringer om ITB rollen ved Tom Kenneth Ravnås i Ekrheim Elconsult AS
  • Smart Buildings – utfordringer og muligheter ved Frode Aardal i Veni AS
  • Verktøy for å oppnå "Riktig med en gang", NS3935 ITB, NS6450 idriftsetting og prøvedrift, prNS6460 drift av tekniske installasjoner ved Arne Eggen i Integra
  • Åpen diskusjon om hva vi må unngå å gjøre – hva vi bør gjøre mer av for å oppnå "Riktig med en gang" resultat

Påmelding til ITB Brukeforum Rogland

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser og Integras og Grønn Byggallianses medlemsbedrifter vil bli prioritert.