Møteplasser

Gjennom konferanser, seminarer og møter i Integras regi, får du muligheten til å treffe hele verdikjeden. Her kan du sikre god utvikling og øke din markedskompetanse. Du kan utveksle erfaringer og disktuere trender og muilgheter i bransjen. Integra rigger møteplasser - diskusjonsarenaer for verdikjendene. 

Samferdsel

Forutsigbar ankomst, effektiv fremkommelighet og bærekraftige transportløsninger er avgjørende for gode trafikkløsninger.

Industri

Mange av landets industribedrifter står midt oppi økende konkurranse, et urolig marked og en usikker tid. I tider med svak markedsutvikling og uro er styrking av egen konkurransekraft viktig.

Næringsbygg

Rådgivning, prosjektering og installasjon av integrerte tekniske løsninger i næringsbygg er kjernekompetansen til mange av Integras medlemsbedrifter.

Konferanser

Integra, Nelfo og NHO arrangerer flere konferanser, seminarer og fagmesser årlig. Her møter du andre i bransjen, og utvikler din markedskompetanse.