Industri

Mange av landets industribedrifter står midt oppi økende konkurranse, et urolig marked og en usikker tid. Spesielt i tider med svak markedsutvikling og uro er styrking av egen konkurransekraft viktig - investeringer i forbedringer er alternativet til reduksjoner, utflytting og trusler om nedleggelser.

Virkemidler for økt konkurransekraft
Økt konkurransekraft i bedriftene kan oppnås via ulike virkemidler, - økt automatiseringsgrad i foredlings- og distribusjonsanleggene er et av dem. Mange sterkt konkurranseutsatte norske bedrifter har oppnådd gode resultater gjennom utstrakt bruk av automatisering de senere år. Blant de mest utsatte er bildeleproduksjon. Disse jobber i verdens tøffeste marked, men kan likevel vise til gode resultater.

Industriutvikling
Integras bidrag til forbedrete resultater i landets industriutvikling, innebærer å stimulere til læring på tvers av de ulike industribransjene – til kompetansedeling mellom bruker og leverandør. Våre medlemsbedrifter har spesielt bred men også dyp kompetanse innenfor  

  • Målrettet forbedring av eksisterende anlegg
  • Løsninger for raskere omstilling av produksjon til ulike produkter
  • Styring av energi- og materiellforbruk
  • Reduksjon av monotone og fysisk tunge arbeidsoppgaver
  • Identifisering av produktegenskaper/kvalitet
  • Identifisering av kritiske tilstander og flaskehalser
  • Reduksjon av produksjonsstopp

Ta gjerne kontakt om du og din bedrift vil vite mer om våre møteplasser!