Industri

Mange av landets industribedrifter står midt oppi økende konkurranse, et urolig marked og en usikker tid. Spesielt i tider med svak markedsutvikling og uro er styrking av egen konkurransekraft viktig - investeringer i forbedringer er alternativet til reduksjoner, utflytting og trusler om nedleggelser.

Virkemidler for økt konkurransekraft
Økt konkurransekraft i bedriftene kan oppnås via ulike virkemidler, - økt automatiseringsgrad i foredlings- og distribusjonsanleggene er et av dem. Mange sterkt konkurranseutsatte norske bedrifter har oppnådd gode resultater gjennom utstrakt bruk av automatisering de senere år. Blant de mest utsatte er bildeleproduksjon. Disse jobber i verdens tøffeste marked, men kan likevel vise til gode resultater.

Industriutvikling
Integras bidrag til forbedrete resultater i landets industriutvikling, innebærer å stimulere til læring på tvers av de ulike industribransjene – til kompetansedeling mellom bruker og leverandør. Våre medlemsbedrifter har spesielt bred men også dyp kompetanse innenfor  

  • Målrettet forbedring av eksisterende anlegg
  • Løsninger for raskere omstilling av produksjon til ulike produkter
  • Styring av energi- og materiellforbruk
  • Reduksjon av monotone og fysisk tunge arbeidsoppgaver
  • Identifisering av produktegenskaper/kvalitet
  • Identifisering av kritiske tilstander og flaskehalser
  • Reduksjon av produksjonsstopp

Innovasjonsprogram
Vi tror at økt satsning på forskning og utvikling er avgjørende for videreutviklingen i Norges landbaserte industri. Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsprogram BIA har mange gode prosjekter som understøtter nettopp dette.

Prosjekter
Spesielt er programmet SFI Norman som er rettet mot landets vareproduserende industri av interesse med flere prosjekter innenfor avansert bruk av automatiserte løsninger.

Les mer her: Integra Industriforum lærende nettverk sørøst er etablert

Ta gjerne kontakt om du og din bedrift vil vite mer om våre møteplasser!