Konferanser

Integra, Nelfo og NHO arrangerer flere konferanser, seminarer og fagmesser årlig. Her tilbyr vi møteplasser for medlemsbedriftene våre og andre i bransjen, og åpner for nye impulser og ideer.

Vi arrangerer ulike konferanser og seminarer flere ganger i året. Disse tar for seg tidsaktuelle og viktige temaer, og gir en mulighet for å skaffe seg ny kunnskap. I tillegg er arrangementene viktige møteplasser for ulike bransjeaktører, hvor man kan diskutere og utveksle erfaringer. 

Kunnskap og kontakter
Til konferansene og seminarene henter vi inn spennende og dyktige foredragsholdere. Deltakerne får faglig input og blir oppdatert på utvikling i bransjen. 

Gå til arrangementer for å se våre aktuelle møteplasser.