Næringsbygg

Mange av landets offentlige og private nærings- og yrkesbyggaktører ønsker seg vesentlig lavere energibruk, bedre inneklima, bedre sikring mot brann og innbrudd og lavere driftskostnader. Rådgivning, prosjektering og installasjon av integrerte tekniske løsninger i næringsbygg er kjernekompetansen til mange av Integras medlemsbedrifter.

Får å oppnå bedre lønnsomhet i næringsbygg, bør ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) benyttes. Metodene for å sikre gode ITB løsninger er beskrevet i Standard Norges NS 3935:2011.

ITB-rapport
Mer om begrunnelsen for ITB kan du lese her.

Norsk Standard
Mer om NS 3935:2011 kan du lese her.

"Riktig med en gang" Tipshefte
Last ned "Riktig med en gang tipshefte fra Integra og Grønn Byggallianse her. 

Eiendomsselskaper
Integra har etablert et tett samarbeid med landets eiendomsselskaper og deres rådgivere. Samarbeidet med Grønn Byggallianse (GBA), Norsk Eiendom og Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) har ført til økt forståelse for tenkingen til partene i verdikjeden innen utvikling og drift av næringseiendommer. 

Møteplasser for ITB
Vår viktigste møteplasser er ITB Brukerforum hvor totalt rundt 400 deltagere fra hele verdikjeden – eiendomsselskaper, prosjektledere, rådgivere, entreprenører og systemintegratorene regelmessig møtes for å dele kunnskap og for å fjerne barrierer som hindrer bedre løsninger.

Så langt er det etablert ITB Brukerforum i Oslo, Østfold, Hordaland/Bergen og Trondheim. 

Ta gjerne kontakt om du og din bedrift vil vite mer om våre møteplasser!

Komitéarbeid
I tillegg er Integra og foreningens medlemmer aktive i komité SN 025/K Bygningsautomatisering i Standard Norge - komiteen er Norges speilkomité i ISI/TC 205Building Environment Design/ WG Building control system design og CEN/TC 247 Buiding Automation, Controls and Building Management.

Les artikler i ITBAktuelt.no her: 

Les om ITB Brukerforum Østfold 

Les om ITB Brukerforum Oslo 

Les om ITB Brukerforum Bergen/Hordaland 

Les om ITB Brukerforum Trondheim