Samferdsel

Forutsigbar ankomst, effektiv fremkommelighet og bærekraftige transportløsninger er stikkordene for mere intelligente transport løsninger. Utviklingen innenfor vare- og persontransport til vanns, langs vei og bane og i luften er stor og økende over hele kloden. 

Økt fremkommelighet med automatisering
Erkjennelsen om at vi ikke kan løse dagens trafikale problemer kun med mer bane og flere veier er økende. Vi må benytte den infrastruktur vi til enhver tid har på en langt mer effektiv måte. Økt fremkommelighet forutsetter økt bruk av automatiseringsteknikk - teknologi i form av omfattende informasjonssystemer i sann tid og installasjon av mange ulike sensorer langs vårt vidstrakte veinett.

Samarbeid med ITS 
I samarbeid med ITS (Intelligente transport systemer) Norge har vi etablert en god dialog med Statens vegvesen rundt deres ønske om å styrke leverandørutvikling innenfor systemintegrasjon til landets veinett. Frem til i dag har veisektoren hatt mindre fokus på standardisering og driftskostnadene i sine betraktninger av tekniske løsninger. Dette vil nå endre seg.

Dialogmøter
I tiden fremover vil vi regelmessig arrangere møter for leverandører og integratorer av automatiseringsløsninger til samferdselssektoren. I denne utviklingen er våre medlemmer hjertelig velkommen til å delta. Ta gjerne kontakt for dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om ITS og delta på møteplasser innen samferdsel.