Hva er Integra

Integra er en bransjeforening i Nelfo, som er en landsforening i NHO. Vi er foreningen for tekniske systemintegratorer. Integra jobber for å bedre rammebetingelsene for våre medlemsbedrifter, og legge forholdene til rette for fremtidig vekst i automatiseringsbransjen. 

Vår visjon: Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet.

Vårt formål: Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskapning og markedstilgang. 

Et sterkt fellesskap
Integras medlemsbedrifter representerer høyteknologiske løsninger som er helt nødvendige for samfunnets utvikling og funksjonalitet. Samfunnsnytten og de store forretningsmuligheter som dette gir, ivaretas langt bedre ved at medlemmene står sammen. 

Fakta om Integra
Vi har 105 medlemsbedrifter inkl. avdelingskontorer, som tilsammen har 1200 ansatte og en årlig omsetning på  rundt to milliarder kroner.

Vi er til for medlemmene
Integra fungerer som bedriftenes bindeledd til politiske myndigheter og beslutningstakere. På den måten kan du være med å bedre bransjens rammebetingelser, og sammen med NHO bidra til å sette dagsorden. Integra tilbyr også en rekke praktiske medlemsfordeler, som rådgivning innen HR, HMS, økonomi og arbeidsgiverspørsmål. Vi arrangerer attraktive møteplasser hvor medlemmene og deres kunder kan treffes for å diskutere fag og øke sine markedskunnskap. I samarbeid med Nelfo tilbyr vi våre medlemmer en rekke økonomiske rabattavtaler.