Rekruttering til våre fag

Integra, Nelfo og NHO jobber sammen om rekruttering til våre fag. Norge mangler 16000 ingeniører, og dette påvirker våre medlemsbedrifter og vår konkurransekraft. Derfor har vi satt rekruttering til ingeniørfagene på dagsorden. Rekruttering til sivilingeniørstudiet er spesielt viktig for Integra. 

Ingeniører er mangelvare, og det norske næringslivet skriker etter denne kompetansen. Dette gjelder også for de tekniske bransjene, hvor ingeniører spiller en fundamental rolle i innovasjon og modernisering av næringen. For Norsk Teknologi er det viktig at flere velger denne typen studier, og vi jobber derfor for å rekruttere studenter til denne fagretningen.

Ingeniørutdaning med Y-veien
Norsk Teknologi har vært en forkjemper for ingeniørutdanning ved Y-veien. Dette er en treårig ingeniørutdanning som tar utgangspunkt i fagbrev heller enn generell studiekompetanse. Studiet gjør det mulig å bli ingeniør på bakgrunn av fagbrev fra elektrofag, uten at et ekstra påbyggingsår er påkrevd.

Bedre karakterer med Y-veien
Studentene fra Y-veien får en viktig krysskompetanse med teoretisk kunnskap i kombinasjon med praktiske erfaringer fra byggebransjen. De har også generelt bedre karakterer enn studentene på den vanlige ingeniørutdanning. Dette gjør dem svært ettertraktet på arbeidsmarkedet, og til en viktig ressurs for de tekniske bransjene. I samarbeid med lokale bedrifter og utdanningsmyndigheter jobber Nelfo for å øke rekrutteringen til Y-veien, for å sikre bransjene våre denne kompetansen.

Sivilingeniører
For Integra er også Nelfos satsing på sivilingeniører viktig. Nelfo arbeider aktivt for at innhold og kvalitet i sivilingeniørutdanningen i størst mulig grad skal ivareta våre medlemsbedrifters behov. Det gjenspeiler seg i Nelfos deltakelse i prosjekter, utvalg og råd knyttet til utdanningsinstitusjoner som utdanner sivilingeniører. Et prosjekt som Nelfo har vært sterkt involvert i er Fremtidens Energi og Miljø Studie (FREMS). Dette prosjektet omhandlet utvikling av innhold, kvalitet og struktur knyttet til Energi og Miljøstudiet ved NTNU.